search.pngmig-2.png

MIG-svetsning är gasmetallbågsvetsning med inert skyddsgas.
Metoden är likformig med MAG- svetsning.

Den vanligaste skyddsgasen är argon, men blandningar av argon och helium används även. Det är vid svetsning av rostfritt stål ofta svårt att undvika ofullständig inträngning vid användning av ren argon.Inblandning av en liten procentsats oxygen överbryggar denna nackdel och stabiliserar ljusbågen. Heliumblandningar med argon ger en varmare svets och användes därför ofta vid svetsning av tjockväggiga material typ aluminium och koppar. För svetsning av aluminium i normal tjocklekar användes ren argon.

Svetslägen: Vid kortbåge; alla lägen. Vid spraybåge; horisontalläge.
Utrustningen är av samma typ som vid MAG- svetsning.

Antal träffar 19
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms