search.pnggv2me.jpg
GV2ME med skruvanslutning
GV2ME är 3-poliga motorskyddsbrytare med termiskt och magnetiskt skydd specialkonstruerade för manövrering och skydd av motorer enligt standarderna IEC 947-2 och IEC 947-4-1.
Motorn skyddas av termiska och magnetiska skyddselement som finns i motorskyddsbrytaren.
Det magnetiska skyddet (kortslutningsskydd) har en fast utlösningsnivå som är ca 13 gånger den maximala inställbara strömmen för termisk utlösning.
Det termiska skyddet (överbelastningsskydd) inkluderar automatisk kompensation för variationer i den omgivande temperaturen.
Med tillsats av en underspänningsutlösare kan motorskyddsbrytaren kopplas från om underspänning uppträder. På så sätt skyddas användaren mot att maskinen plötsligt startas då normal spänning återkommer, eftersom man först måste trycka på knappen start "1" för att starta motorn igen.
Med tillsats av en shuntutlösare kan enhetens frånkoppling fjärrstyras.
Brytaren kan låsas i läge stop "0" med hänglås på både öppet monterade och kapslade motorskyddsbrytare.
Dessa motorskyddsbrytare är lämpliga för frånskiljning och ger, i öppet läge, ett adekvat isolationsavstånd och de rörliga kontakternas aktuella position indikeras av brytarens läge. (Tillförlitlig lägesindikering.)
Antal träffar 24
Visa per sida20alla
Sida 1 av 2
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms