search.pngskf_ge 2.jpg

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Innerringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfäriska men konkava inre mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska.

 

Glidytan stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning har produkten ett spår och smörjhål i inner- och ytterring. Smörjning krävs bl a för att minska friktionen och öka lagrets livslängd.

 

2RS = Tätat utförande med gummitätning

Glidytskombination stål stål- kräver underhåll

Hög lastkapacitet, speciellt chock och stötbelastningar

 

 

Antal träffar 20
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms